روکش اچ پی ال درب G-CREA

این نوع ورق HPL داخلی برای تزیین در بسیاری از نقاط به ویژه بعنوان درب استفاده می شود.

روکش اچ پی ال درب G-CREA با استفاده از تکنیک خاصی که مخصوص رنگها و الگوی غنی شرکت وایا است این محصول را ارایه میدهد.

این نمای داخلی اچ پی ال به دو نوع روکش و کامپکت تولید می شود.

 

EN : VGS , HGS , CGS

 

EN : 438-3/4

 

تولید در ضخامتهای : 0/60 میلیمتر الی 20 میلیمتر
روکش اچ پی ال درب G-CREA