ورق HPL الکترونیک G-TECH

ورق اچ پی ال G0TECH یک لمینیت است که به منظور جلوگیری از تجمع و یا انتقال برق مورد استفاده قرار می گیرد.

این ورق HPL محصول شرکت وایا در نیروگاه های برق و در محیطی که حتی رطوبت کم و زیاد باشد استفاده می شود.

%100 عایق الکتریکی می باشد.

کاربرد این ورق اچ پی ال در صنعت الکترونیک می باشد.

 

طبقه بندی : EN: HGS , VGS , CGS

 

EN : 438-3

 

BIN EN : 61340-5-1/2

 

تولید در ضخامت های : 0/90 میلیمتر ، 1/2 میلیمتر ، 4 میلیمتر
ورق HPL الکترونیک G-TECH