اچ پی ال G-DIGI

این نوع ورق HPL طرح های شمارا بر روی اچ پی ال به صورت روکش و کامپکت به دکوراسیون تبدیل می کند.

قابلیت چاپ هر نوع تصویری را بر روی ورق HPL دارد.

 

طبقه بندی : EN : CGS , HGS , HGP , VGS , VGP

EN : 438-3/4

 تولید در ضخامت های : 0/70 میلیمتر الی 20 میلیمتر


اچ پی ال G-DIGI